Blog Image

Eesti Selts Eskilstuna

Styrelsen

Meddelanden om vad som händer kring esterna i Eskilstuna införs löpande.

Historiska händelser finns på, http://leht.se/eesark/esileht.html

Körbesök Eskilstuna 13 juni

Kultur Posted on Thu, May 16, 2019 07:51:23

Eskilstuna esterna i samarbete med Eskilstuna kommun bjuder på en lunchkonsert 13 juni kl 12.30 med två estniska körer som framför ett urval av festivalsånger från 150 års firande av det först Estniska sångspelen i Tartu 1869.

Den högre kulturen i Estland var länge präglad av först Tyskland – stadsbefolkningen och adeln var tysk(baltisk) – och Sverige samt övriga Norden, senare av Ryssland. Konsten och arkitekturen var till stor del typisk för det tyskdominerade Östersjöområdet. Ett nationellt särdrag är dock byggnaderna i kalksten, t.ex. medeltidskyrkorna; här kan man också spåra påverkan från det närbelägna Gotland. I mitten av 1800-talet skedde ett nationellt uppvaknande, och det var då den estniska kulturen började ta form genom bland annat skapade av nationaleposet Kalevipoeg och nationalsången.

Det finns en estnisk musiktradition som är besläktad med den finska, med allt från runosånger till instrumentet kantele (som på estniska heter kannel). Mest typiskt för det estniska musiklivet är dock alltsedan det nationella uppvaknandet de stora sångarfestivalerna (den första ordnades 1869 i Tartu). De äger traditionellt rum på en enorm utomhusscen, Sångarfältet, i Tallinn. Modernismen kom till Estland redan under den tsarryska tiden och har levt kvar sedan dess. Den internationellt mest kände nutida tonsättaren är Arvo Pärt, vars verk ofta har en sakral ortodox prägel. Veljo Tormis förvaltade och förnyade det estniska folkmusikarvet i stora körverk.

I Estland är sångtraditionen fast förankrad. Det är vanligt att man sjunger till bords. 1987–1988 genomfördes massiva protester mot Moskvas herravälde bland annat genom en sjungande massdemonstration i Tallinn. I manifestationen deltog omkring 300 000 personer (mer än en fjärdedel av Estlands befolkning). Händelsen kom att kallas den sjungande revolutionen.1981

Kultur Posted on Tue, April 16, 2019 17:22:28

Finns kassetten någonstans?Kör- och dans sommar

Kultur Posted on Tue, April 16, 2019 17:16:31

Eskilstuna
tar 13 juni emot en kör som kvalificerats att delta i sångarspelen.
Kören bjuder på en försmak av innehållet i sångspelen. Denna gång när
150 år firas blir det utvalda stycken från de tidigare sångardagarna som
framförs.

Missa
inte tillfället att känna vibrationerna från sångarfältet lyssna till
den mäktiga sångtradition som Estland rymmer, helt fritt i Eskilstuna.

”My Fatherland is My Love” 4.-7.07.2019 i Tallinn. 150 år sedan första sångspelen. Programmet innehåller det bästa från sångarfältets 150 år. https://2019.laulupidu.ee/en/

Håll uppsikt över 13/6. Fri entre.